OBČNI ZBOR 2024 – petek 23. februar ob 16. uri v prostorih Kolodvorske restavracije

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednice
 2. Predlog dnevnega reda in predlog sestave organov občnega zbora ter potrditev
 3. Predavanje: dr .Maja Navodnik »CGM in samokontrola ter kontrola ketonov«
 4. Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2023
 5. Razprava o poročilih in njihov sprejem
 6. Razrešitev organov društva in volitve za obdobje 2024-2028
 7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2024 in njuna potrditev
 8. Višina članarine za leto 2025
 9. Beseda gostom in članom
 10. Zaključek občnega zbora
 11. Pogostitev
Posted in Uncategorised.