OBČNI ZBOR 2021

Spoštovane članice in člani Društva

Skladno z določili 17. in 20. člena Statuta sklicujemo redni letni Občni zbor Društva diabetikov Velenje, ki bo v sredo 23. junija 2021 s pričetkom ob 10.30 uri, v prostorih Hotela AJDA v Moravskih Toplicah.

Predlagan je sledeč dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednice
  2. Predlog dnevnega reda in predlog sestave organov občnega zbora ter potrditev
  3. Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2020
  1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
  2. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2021 in njuna potrditev
  3. Višina članarine za leto 2022
  4. Beseda članom

Zaradi izjemni razmer v letošnjem letu bo občni zbor izveden v Moravskih Toplicah, kjer bo na okrevanju približno toliko članov, kot je bilo udeležencev na zborih v preteklih letih. Sprva je bilo sicer predvideno, da bi občni zbor izvedli na daljavo, vendar smo po posvetih z zunanjim izvajalcem (ki bi vodil ta dogodek) prišli do zaključka, da bi v našem primeru zaradi tehničnih in organizacijskih težav bila velika verjetnost, da občni zbor na tak način ne bi uspel.

Posebej vabljeni ste tudi ostali člani, ki ne boste na okrevanju in bi si lahko organizirali prihod na to malce oddaljeno lokacijo.

                                                                                                                                 Velenje: 15. 6. 2021                                                                                 

Izvršni odbor DDV